باس بەت > البوم قاتارى
شىينجاڭ ونەرپازدارى

1پارشا فوتو , قوسىلعان ۋاقىت:2017-06-23

 

ديماش قۇدايبەرگەن

45پارشا فوتو , قوسىلعان ۋاقىت:2017-01-25

 

19-عاسىرداعى سەمەي قازاقتارى

11پارشا فوتو , قوسىلعان ۋاقىت:2016-12-23

 

2016-جىلعى ەڭ ۇزدىك فوتو سۋرەتتەر

14پارشا فوتو , قوسىلعان ۋاقىت:2016-12-23

 

روزا رىمبايەۆا

23پارشا فوتو , قوسىلعان ۋاقىت:2016-12-22

 

قازاق قىزدارى-باس سۋرەت

9پارشا فوتو , قوسىلعان ۋاقىت:2016-12-13

 

شىنجاڭ فوتو-فيلىم سالاسىنداعىلار

9پارشا فوتو , قوسىلعان ۋاقىت:2016-11-26

 

قازاق ارۋلارى

24پارشا فوتو , قوسىلعان ۋاقىت:2016-10-08

 

اگۋگاي تورابىن قولداۋشىلار ①

126پارشا فوتو , قوسىلعان ۋاقىت:2016-04-09

 

قانات يسلام

12پارشا فوتو , قوسىلعان ۋاقىت:2016-04-02

 

گەننادي گولوۆكين

12پارشا فوتو , قوسىلعان ۋاقىت:2016-04-02

 

بەكبولات تىلەۋحان

9پارشا فوتو , قوسىلعان ۋاقىت:2016-04-02

 

بەيبىت پەن توقتار

7پارشا فوتو , قوسىلعان ۋاقىت:2016-04-02

 

مۋزارت توبى

17پارشا فوتو , قوسىلعان ۋاقىت:2016-04-02

 

ءمولدىر اۋلبەكۆا

7پارشا فوتو , قوسىلعان ۋاقىت:2016-04-02

 

ەركە ەسىمحان

6پارشا فوتو , قوسىلعان ۋاقىت:2016-04-02

 

ايدانا مەدەنۆا

6پارشا فوتو , قوسىلعان ۋاقىت:2016-04-02

 

جانار دۇعالۆا

9پارشا فوتو , قوسىلعان ۋاقىت:2016-04-02

 

نۇرمۇحاممەد جاقىپ

8پارشا فوتو , قوسىلعان ۋاقىت:2016-04-02

 

ءمادينا سادۋاقاسۆا

19پارشا فوتو , قوسىلعان ۋاقىت:2016-04-02

 

تورەعالي تورەالى

22پارشا فوتو , قوسىلعان ۋاقىت:2016-04-02

 

احىمەتجان رابجان ۇلى

5پارشا فوتو , قوسىلعان ۋاقىت:2016-04-02

 

ايقىن تولەپبەرگەنوۆ

13پارشا فوتو , قوسىلعان ۋاقىت:2016-04-02

 

ەركىن نۇرجان

4پارشا فوتو , قوسىلعان ۋاقىت:2016-04-02

 

نۇرلان ءالىمجانوۆ

9پارشا فوتو , قوسىلعان ۋاقىت:2016-04-02

 

قاجىمۇرات شەشەنقۇل ۇلى

12پارشا فوتو , قوسىلعان ۋاقىت:2016-04-02

 

مىرزاتاي بەكسۇلتان ۇلى

15پارشا فوتو , قوسىلعان ۋاقىت:2016-04-02

 

مەيرامبەك بەسبايوۆ

5پارشا فوتو , قوسىلعان ۋاقىت:2016-04-02

 

قايرات نۇرتاس

7پارشا فوتو , قوسىلعان ۋاقىت:2016-04-02

 

سايىن دالانىڭءسانى كىيىزءۇي

20پارشا فوتو , قوسىلعان ۋاقىت:2016-04-02

 

قازاق تاياۋزامان تايحي سۋرەتتەرى

56پارشا فوتو , قوسىلعان ۋاقىت:2016-04-02

 

نۇرسۇلتان نازاربايوۆ

23پارشا فوتو , قوسىلعان ۋاقىت:2016-04-02

 

ﻩﺭﻧﺎﺭ ﺍﻳﺪﺍﺭ

5پارشا فوتو , قوسىلعان ۋاقىت:2016-04-02

 

1 (جالپى1بەت)